SimpLe Love

Just heard one Love Story and Acceptance of a

Loving Man to every ShorT Comings and Mistakes

that his Lover commiTs. He says, 


"Kung ang depenisyon nya ng Love ay yung araw-araw na pag-uwi nya sa piling ko sa kabila ng madaming manliligaw nya na kaya pang higitan ang binibigay ko. Masaya na ako at tatanggapin ko ang simpleng kahulugan ng Love na ito..."

#Reality
#Touched
#Teary-Eye

0 comments:Post a Comment