FaceBook - Fame Town - Attention Freak

Kakainis MabaSa Ang PosT ng ibA.

Snob daw, Boring daw. WaLang Pumapansin Daw.

ANG AkiN LaNG...

Ano bang ginagawa mo paRa maPansiN ka? GumagaWa ka ba ng moves Para kausapin ka ng iba?

ANG AkiN LaNG...

i never goT the opportuniTy to be with the people i know heRe in the group and i beLieve thaT there are also membeRs Like me who have not yet been with any of the members they know. but we communicaTe. we ParTicipaTe. ehh ikaw?

ANG AkiN LANG...

di naman po NaTiN maaasaHan na sa isaNg PosT mu Lang ehh dudumugiN ka ng mga Members Lalo pa't kaRamihan ay magkakakiLaLa na.

ANG AkiN LANG...

Everyone is entittled to posT freely in this gRoup given that you abide to all the rules that was estabLished. yeT, pLease be advised thaT you musT aLso be inteLLectuaLLy prepared thaT noT aLL youR posT wiLL be noTiceD. you aRe noT aLone... everyone does.

ANG AkiN LANG...

NagsisimuLa ang paKiKipag Kapwa sa Maayos na komunikasyon. NagKaKarooN ng pagkakaibiGan sa mga taong may iisaNg hiLig, pananaw aT disposisyon.

PaKiKiSaMa po ang TaWag dooN....

Kung di mo Lang naman aLam...

0 comments:Post a Comment